Kratka povijest sindikata

SSZSC-RH osnovan je 19.siječnja 1998.g., sa sjedištem u Zagrebu, Savska c. 25 (u prostoru SC-a Zagreb).

Sindikat djeluje preko Podružnica u Studentskim centrima Zagreb, Osijek, Rijeka, Split. Zastupamo interese članstva prema poslodavcu, Sveučilišta u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu, a i prema Ministarstvu znanosti kao financijeru.

Dakle, pravac djelovanja Sindikata da preko Upravnih vijeća u SC-ima i ravnatelja SC-a, izborimo kvalitetnu cijenu našeg rada!

Opravdanost postojanja Sindikata utemeljena je u činjenici da niti jedan sindikat Unutar Sveučilišta nije na odgovarajući način tretirao kroz svoje kolektivne ugovore poslove koji pružaju usluge u okviru studentskog standarda .

Dosadašnje djelovanje Sindikata najbolje pokazuje potrebu nastavka aktivnosti u ovom organiziranom obliku.
Temeljni ciljevi:

kolektivni ugovor za SC-e kroz koji želimo naglasiti specifičnosti rada SC-a!
utjecaj na razvojne planove koji će osigurati kvalitetniju budućnost SC-a RH sa manje neizvjesnost, u smislu jasnijeg financiranja naših usluga kroz subvencije!
SC-i neopohodni su u području studentskog standarda u sastavu Sveučilišta i zagovornici smo širenja SC-a i zaokret ka još kvalitetnijoj usluzi i poboljšanje uvjeta rada radnicima SC-a!
kvalitetna suradnja sa studentskim zborom kao strateški preduvjet koordiniranja svih konkretnih sindikalnih aktivnosti!

NAČIN RADA

  1. Demokratsko donošenje odluka na sjednicama.
  2. Svi zapisnici i odluke dostupni svakom članu.
  3. Financijska izvješća (mjesečno i periodično) redovno se oglašavaju na oglasnim pločama, Podružnica i Ogranaka, te dostupna svakom članu.

Organizacijska struktura

SREDIŠNJICA

Predsjednica: Biserka Sertić
Dopredsjednik: Nikola Kutleša
Tajništvo: Mirjana Vončina

Web dizajn i hosting Novi Web studio